BİYOGÜVENLİK TEDBİRLERİ

BİYOGÜVENLİK: Hastalık Etkenlerinin İnsan ve Hayvanların Yaşam Alanlarına Girişini ve Yayılmasını Engellemeye Yönelik Önlemlerin Tamamıdır.

BİYOGÜVENLİK: Hastalık Etkenlerinin İnsan ve Hayvanların Yaşam Alanlarına Girişini ve Yayılmasını Engellemeye Yönelik Önlemlerin Tamamıdır.

Biyogüvenlik tedbirlerinin faydaları

Newcastle ve avian influenza gibi exotik hastalıkları uzak tutar.Salmonella gibi zoonitik         hastalıklardan kaynaklanan riskleri azaltır.Genel sürü sağlığını iyileştirirHastalık tedavi giderlerini azaltır.Gelir kayıplarını önler ve çiftliklerin verimini arttırır.

Hastalık Nasıl Yayılır?

  • Kümes hayvanları, insanlar, araçlar ve ekipmanların işletme içi ve işletmeler arası hareketleri ile,
  • Sağlık durumu daha düşük ya da sağlık durumu bilinmeyen kanatlıların işletmeye kabulü ile,
  • Komşu sürülerle temasla,
  • Güvenli bir şekilde temizlenip dezenfekte edilmemiş çiftlik araç ve gereçlerinin ortak kullanımıyla,
  • Yabani kuş ve kemirgenlerle temasla,
  • Kontamine (bulaşık) su kaynaklarından su içilmesiyle,
  • Kontamine (bulaşık) yemle beslenmesiyle,
  • Araçların, sundurmaların, yemliklerin  ve diğer araçların yeterince iyi temizlenip dezenfekte edilmemesi sebebi ile bulaşır ve yayılır

Hastalık Riski Nasıl azaltılır?

Enfeksiyonu çiftliğinize getirmeyin, çiftliğinize yaymayın, giysilerinize, ayakkabılarınıza ya da ellerinize bulaşmasına izin vermeyin. Kirli tulum ve çizmelerle asla kanatlı işletmelerine girmeyin. Kullanılmış koruyucu tulum ve çizmeler; temizlenip dezenfekte edildikten sonra kullanın yada tek kullanımlık kıyafetleri kullanın.

Kanatlı sürülerine erişim nadir ve kontrollü olmalıdır. Mümkünse işletme alanı çitle çevirilmeli ve girişler kontrollü bir noktadan yapılmalıdır. Ziyaretçiler ve bunlara ait araçların gerek kapalı, gerekse açık ortamda yetiştirilen sürülerle teması sınırlandırılmalıdır.

Ziyaretçi, araç, ekipman ve çizmelerinin temizlenmesi ve dezenfeksiyonu için taziyikli su, fırça, hortum ve etkili bir dezenfektan bulundurulmalıdır.

İşletmede bulunan bina ve depoların içine ve çevresine yabani kuşları ve diğer hayvanları çekmemek için işletmeye erişim yolları, park bölgesi, avlular, kümes ve  depo çevrelerinin her zaman derli toplu ve temiz tutulması sağlanmalıdır.

Kümeslere ve yem depolarına yabani kuşlar, köpek, kedi ve kemirgenler ile diğer çiftlik hayvanların girişi önlenmelidir.

Yabani kuşlar, birçok evcil kanatlı (tavuk, hindi, ördek, kaz) hastalığını taşıyabilmektedir. Yabani kuşlar ile evcil kanatlıların teması sınırlandırılmalıdır. Yabani kuşları çeken su birikintilerinin oluşması önlenmeli ve yere dökülmüş yem ve atıklar ortadan kaldırılmalıdır. İşletme sahasında yabani kuşlara; yuva yapma ve tüneme alanları bırakılmamalıdır.

İşletmelerde etkin bir kemirgen ve haşere kontrol programı uygulanmalıdır. Kemirgenlerin tespitinde bir dedektif gibi çalışılmalıdır. Kemirgenlerin etkinlikleri tuzak ve cezbedici yemlerle izlenmelidir.

Kanatlılara sadece taze içilebilir su verilmelidir. Su kaynağından suluklara kadar olan su kanal sistemi düzenli olarak taziyikli su ile temizlenmelidir. Yabani kuşlar tarafından suların kirletilmemesi için açıkta su bırakılmamalıdır.

Yem depoları, silolar ve yemleme araçları düzenli olarak temizlenmelidir. Yem siloları ve konteynırlar tamamen kapalı olmalı, hayvan ve yabani kuşlar tarafından kontamine edilmesi önlenmelidir.

Yemler sadece Tarım Bakanlığından ruhsatlı yem fabrikalarından temin edilmelidir. Ayrıca işletmeler salmonella dekontaminasyon programı uygulanan yemleri tercih etmelidirler.

Hasarlı yumurtalar, ölü kanatlılar, çöp ve gübreler hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Bunlar tam ve güvenli bir şekilde ortamdan uzaklaştırılmalıdır.

Her seferden sonra bütün araçlar temizlenip dezenfekte edilmelidir. Mümkünse kuşların, yemlerin, gübre ve diğer atıkların taşınması için ayrı araçlar kullanılmalıdır.

Bütün kafesler, kasalar, konteynır ve diğer ekipmanlar kullanımdan önce ve sonra tam olarak temizlenip dezenfekte edilmelidir. Hiçbir malzeme temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmadan gerek işletmeler gerekse de kümesler arası taşınmamalıdır. Temizlik ve hijyen kuralı enjektör ve ilaçlama araçlarını da kapsar.

Dönem sonunda kümesler boşaltıldığında bütün bina ve ekipmanlar, drenaj kanalı, suluklar ve fanlar iyice temizlenmelidir. Bütün artıklar, ölmüş kanatlılar, artan yemler ortadan kaldırılmalıdır. Bütün bina ve ekipmanlara uygulanan dezenfeksiyonla birlikte kemirgen ve haşere kontrol programı uygulanmalıdır. Temizlik ekipmanları ve koruyucu kıyafetlerin; temizlik ve dezenfeksiyonu unutulmamalıdır.

Yeni sürü satın alırken dikkat edilmesi gereken hususlar;

İşletmeye yeni konulacak kanatlı hayvanlar sadece düzenli olarak salmonella ve diğer hastalık patojenlerine karşı denetlenen başka bir deyişle “Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinin Çalışma ve Sağlık Kontrol Yönetmeliği” gereği sertifikalı işletmelerden temin edilmelidir

Yeni bir sürü alındığında bu sürü sürünün geri kalanından ayrı tutulmalıdır. Veteriner hekiminizle görüşün ve gelen sürünün hastalık test ve izlenme programı hakkında bir görüş birliğine varın.

Yeni sürüyü yalnızca temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş bir tesise yerleştirin.

Yeni sürü için ayrı araçlar ve personel kullanın ya da yeni sürünün işlerini en son halledin. İzole edilmiş yeni sürünün işlerini hallettikten sonra, kıyafet ve ayakkabılar temizlenmeden veya değiştirilmeden eski sürünün bulunduğu kısma yeniden girmeyin.

İzolasyon kümesi işletmenin girişine mümkün olduğunca yakın olmalı ancak öteki kümeslerden de mümkün olduğunca ayrı olmalıdır. İzolasyon kümesi, çeşitli hastalıkların bulaşmasına ve kemirgenlerin girmesini önleyecek tarzda iyi yapılmalıdır.